wz

hrad

Cíl kmene:

 • zábava
 • Naplňování roverského hesla SLOUŽÍM.

Symboly:

 • název
 • logo
 • pohřik

Členství:

 • Členem se stává ten, kdo prošel přijímacím rituálem.

Povinnosti člena:

 1. Vyjádřit svůj názor.
 2. Platit měsíční příspěvky do kmenové pokladny.
 3. Dodržovat nepsané zákony.
 4. Mlčet o tajnostech kmene.

Práva člena:

 1. Navrhovat hlasování o čemkoli (změnit ústavu, navrhnout člena).
 2. Hlasovat o čemkoli.
 3. B (viz níže) nemá právo volit, ani být zvolen do rady.

Pasivní členství:

 • Přechod z A (aktivního člena) na B (pasivního) posoudí A hlasováním.
 • A může sám navrhnout svůj přechod do B.
 • B má právo stát se opět A po odhlasování.
 • B nemá právo hlasovat, volit nebo být zvolen.

Řízení kmene:

 • Jakýkoli návrh může být odhlasován pouze za účasti všech A členů.
 • V čele kmene je kmenová rada - dva A členi volení na 2 měsíce měsíc předem.
 • Jeden člen rady má povinnost zúčastnit se přístavní rady.
 • Rada má povinnost zvolit zahajovače plkání.
 • A člen má právo odmítnout členství v radě.

Kmenové finance:

 • Každý člen má povinnost zaplatit měsíčně 20 Kč do kmenové pokladny.
 • Zahajovač obdrží měsíčně částku 100 Kč na zorganizování zahájení, nemá povinnost částku přijmout.
 • Kmen volí pokladníka na dobu jednoho roku, po uplynutí této doby může pokladník navrhnout novou volbu.

word

Sestaveno dne 16. 09. 04

Schváleno RK PLK dne 16. 09. 04


Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!